Integracja z Subiekt GT/Nexo

Architektura połączenia między systemami PrestaShop – „Subiektem GT/ NEXO „

Aby przeprowadzić integrację  Prestashop z systemem magazynowym Subiekt GT (lub w nowszej wersji Subiekt Nexo) potrzebne jest oprogramowanie pośredniczące Connector, które komunikuje się  bezpośrednio z bazą danych Subiekta. Connector służy do integracji dwukierunkowej, z jednej strony przyjmuje dane z Subiekta, które mogą być przekazywane do sklepu online PrestaShop. Z drugiej strony może odczytać dane z PrestaShop i przekazać do Subiekta.  Przy integracji oprogramowania ważne jest ustalenie strategii integracji. Scenariuszy integracji jest bardzo wiele rozpatrując wszystkie use-cases. Najbardziej popularnym scenariuszem jest integracja zakładająca, że Subiekt jest dostawcą danych o produktach. Po dodaniu produktu automatycznie następuje eksport do PrestaShop. Przesyłane są takie dane jak nazwa, kod produktu, opis krótki, opis długi, kod dostawcy, EAN. Na podstawie mopowań pomiędzy PrestaShop a Subiektem produkty przypisywane są do odpowiednich gałęzi drzewa kategorii. Synchronizator obsługuje pobieranie zamówień z PrestShop do Subiekta oraz aktualizację klientów w Subiekcie. Connector obsługuje powiązane grupy kontrahentów co, jest istotne dla grup posiadających poziom rabatowy. Dzięki integracji aktualizują się stany magazynowe, które idą w kierunku Subiekt-PrestaShop. Obieg informacji jest taki: PrestaShop zbiera zamówienia przez Connector przesyła do Subiekta tam pomniejszają się stany magazynowe. Connector przesyła stany do magazynowe do PrestaShop i w ten sposób koryguje pozycje w magazynie. Synchronizacja może być również na podstawie powiązania poziomu cen z grupami cenowymi w sklepie, jest również możliwa ustalenie statusów zamówień po odpowiednim mopowaniu. Jeśli PrestaShop jest zainstalowany w konwencji multistore /multishop, czyli jeden panel administracyjny, który ma wspólną bazę z wieloma domenami, również można synchronizować. W przypadku gdy standardowe rozwiązania nie wyczerpują tematu jesteśmy w stanie przerobić Connector pod zapotrzebowanie klienta. Wykonaliśmy już kilka wdrożeń, które musieliśmy dostosować do potrzeb biznesu. 

Przewiń do góry