...

Integracja z Subiekt GT/Nexo

Architektura połączenia między systemami PrestaShop – „Subiektem GT/ NEXO „

Aby przeprowadzić integrację  Prestashop z systemem magazynowym Subiekt GT (lub w nowszej wersji Subiekt Nexo) potrzebne jest oprogramowanie pośredniczące Connector. Komunikuje się  bezpośrednio z bazą danych Subiekta. Connector służy do integracji dwukierunkowej. Przyjmuje dane z Subiekta, które mogą być przekazywane do sklepu online PrestaShop. Z drugiej strony może odczytać dane z PrestaShop i przekazać do Subiekta.  Przy integracji oprogramowania ważne jest ustalenie strategii integracji. Scenariuszy integracji jest bardzo wiele rozpatrując wszystkie use-cases. Najbardziej popularnym scenariuszem jest integracja zakładająca, że Subiekt jest dostawcą danych o produktach. Po dodaniu produktu automatycznie następuje eksport do PrestaShop. Przesyłane są takie dane jak nazwa, kod produktu, opis krótki, opis długi, kod dostawcy, EAN. Na podstawie mopowań pomiędzy PrestaShop a Subiektem produkty przypisywane są do odpowiednich gałęzi drzewa kategorii. Synchronizator obsługuje pobieranie zamówień z PrestShop do Subiekta oraz aktualizację klientów w Subiekcie.

Connector obsługuje powiązane grupy kontrahentów co, jest istotne dla grup posiadających poziom rabatowy. Dzięki integracji aktualizują się stany magazynowe, które idą w kierunku Subiekt-PrestaShop. Obieg informacji jest taki: PrestaShop zbiera zamówienia przez Connector przesyła do Subiekta. Tam pomniejszają się stany magazynowe. Connector przesyła stany do magazynowe do PrestaShop. W ten sposób koryguje pozycje w magazynie.

Synchronizacja może być również na podstawie powiązania poziomu cen z grupami cenowymi w sklepie, jest również możliwa ustalenie statusów zamówień po odpowiednim mopowaniu. Jeśli PrestaShop jest zainstalowany w konwencji multistore /multishop, czyli jeden panel administracyjny, który ma wspólną bazę z wieloma domenami, również można synchronizować. W przypadku gdy standardowe rozwiązania nie wyczerpują tematu jesteśmy w stanie przerobić Connector pod zapotrzebowanie klienta. Wykonaliśmy już kilka wdrożeń, które musieliśmy dostosować do potrzeb biznesu. 

Przewiń na górę
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.